Chat with us, powered by LiveChat

Restaurant og Matfag i Viken, Vestfold og Telemark

Rekrutteringskampanje

Det har vært et rart, spesielt og tøft år for restaurant og reiselivsbransjen. For opplæringskontorene var det utfordrende å ikke kunne reise på skolebesøk og messer for å vise seg frem.

Rekrutteringskampanje

Det har vært et rart, spesielt og tøft år for restaurant og reiselivsbransjen. For opplæringskontorene har det vært utfordrende å ikke kunne dra på skolebesøk og messer, for å vise seg frem og fortelle om mulighetene innenfor deres studieretning. For vi skal jo både bo på hotell, spise på restaurant og reise når pandemien er over. Og da, trenger vi faglærte ansatte som kan ta oss imot.

Det startet med innholdsproduksjon for Restaurant og Matfag i Viken, som skulle brukes til studentrekruttering for videregående skole. We Made klippet sammen flere ulike filmer, som viser bredden og variasjonen i alle retningene innenfor dette yrkesfaget. Disse filmene ble tilpasset ulike kanaler og formater, og vi satte opp et forslag til rekkefølge i en postplan.

We Made fikk deretter oppdraget med å distribuere dette innholdet til relevant målgruppe i hele Viken, Vestfold og Telemark. Med søknadsfristen 1. Mars og en vinterferie som stod for tur i slutten av februar, var det bare å brette opp ermene. Hvilke kanaler skulle vi bruke for å nå de unge som skulle søke seg til videregående skole?


Bruk av innsikt - alltid!

We Made benytter alltid all den innsikten vi kan få tak på, for å kunne sette hvilke(n) målgruppe vi skal sikte mot. Sammen med erfaring fra lignende kampanjer for andre kunder, vil vi alltid anbefale de mest lønnsomme kanalene og et realistisk budsjett for å sikre at vi treffer de vi vil, når vi vil. 

I dette tilfellet var det snakk om unge mennesker i alderen 15-17 år. Men, er det bare de vi burde treffe? Etter litt mer research, fant We Made ut av at det ville være lurt å kjøre annonser til foreldregenerasjonen til disse unge menneskene. På den måten sikrer vi at vi har nådd frem til alle som er engasjert- eller involvert i valget til de unge som skal søke seg til videregående skole.

Hvor finner vi målgruppen(e) våre?

Det er ingen hemmelighet at de unge ikke er noe særlig på facebook, men foreldrene finnes der. Snapchat, Instagram, YouTube og TikTok derimot, er viktige kanaler for å treffe de unge. For best utnyttelse av budsjett og tiden vi hadde til rådighet, ble kanalvalget for denne kampanjen Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat.


Innhold som treffer og engasjerer mottakeren

Vi benyttet film som virkemiddel, slik at vi fikk vist frem bredden i restaurant og matfag, som er en praktisk læreretning med lange tradisjoner og kort vei til arbeidslivet. Levende bilder fanger oppmerksomheten raskere, og er innholdet relevant for mottaker treffer vi blink! 

Restaurant og Matfag i Viken fikk også et bidrag fra Christer Rødseth som er kokk, kaptein på det norske kokkelandslaget og kjøkkensjef på restaurant Vaaghals i Oslo. Dette klippet vi inn sammen med andre klipp fra de ulike retningene innen restaurant og matfag, og fikk mange flotte filmer som ble brukt i rekrutteringskampanjen.

Resultater fra kampanjer

Da vi kun hadde tiden av veien, kjørte vi flere kampanjer i hver av kanalene for å se hvilke budskap som genererte mest trafikk. Når vi så tydelige resultater, kunne vi skru av de som fungerte mindre bra og øke trykket på de annonsene som gikk best. 

Snapchat og YouTube fungerte klart best for de unge, og fikk enormt mange visninger og klikk. For foreldregenerasjonen var det Facebook og Instagram som leverte best, og vi kunne se en tydelig tendens til at det var mødrene som var mest engasjert og interessert i innholdet.

Hvordan gikk det med søkertallene?

Restaurant og matfag i Viken hadde en økning på 8,5% i søkertallene, som er helt utrolig bra! Dette viser at markedsaktivitetene fungerer, at innholdet er viktig - og ikke minst: bruke innsikt for å sette riktige målgrupper og kanalvalg for distribusjon av innholdet.

+8,5% økning !!!

Søkertallene til Restaurant og matfag steg med 8,5% i Viken. Høyest på landsbasis.


Det har vært et rart, spesielt og tøft år for restaurant og reiselivsbransjen. For opplæringskontorene har det vært utfordrende å ikke kunne dra på skolebesøk og messer, for å vise seg frem og fortelle om mulighetene innenfor deres studieretning. For vi skal jo både bo på hotell, spise på restaurant og reise når pandemien er over. Og da, trenger vi faglærte ansatte som kan ta oss imot.

Det startet med innholdsproduksjon for Restaurant og Matfag i Viken, som skulle brukes til studentrekruttering for videregående skole. We Made klippet sammen flere ulike filmer, som viser bredden og variasjonen i alle retningene innenfor dette yrkesfaget. Disse filmene ble tilpasset ulike kanaler og formater, og vi satte opp et forslag til rekkefølge i en postplan.

We Made fikk deretter oppdraget med å distribuere dette innholdet til relevant målgruppe i hele Viken, Vestfold og Telemark. Med søknadsfristen 1. Mars og en vinterferie som stod for tur i slutten av februar, var det bare å brette opp ermene. Hvilke kanaler skulle vi bruke for å nå de unge som skulle søke seg til videregående skole?


Bruk av innsikt - alltid!

We Made benytter alltid all den innsikten vi kan få tak på, for å kunne sette hvilke(n) målgruppe vi skal sikte mot. Sammen med erfaring fra lignende kampanjer for andre kunder, vil vi alltid anbefale de mest lønnsomme kanalene og et realistisk budsjett for å sikre at vi treffer de vi vil, når vi vil. 

I dette tilfellet var det snakk om unge mennesker i alderen 15-17 år. Men, er det bare de vi burde treffe? Etter litt mer research, fant We Made ut av at det ville være lurt å kjøre annonser til foreldregenerasjonen til disse unge menneskene. På den måten sikrer vi at vi har nådd frem til alle som er engasjert- eller involvert i valget til de unge som skal søke seg til videregående skole.

Hvor finner vi målgruppen(e) våre?

Det er ingen hemmelighet at de unge ikke er noe særlig på facebook, men foreldrene finnes der. Snapchat, Instagram, YouTube og TikTok derimot, er viktige kanaler for å treffe de unge. For best utnyttelse av budsjett og tiden vi hadde til rådighet, ble kanalvalget for denne kampanjen Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat.


Innhold som treffer og engasjerer mottakeren

Vi benyttet film som virkemiddel, slik at vi fikk vist frem bredden i restaurant og matfag, som er en praktisk læreretning med lange tradisjoner og kort vei til arbeidslivet. Levende bilder fanger oppmerksomheten raskere, og er innholdet relevant for mottaker treffer vi blink! 

Restaurant og Matfag i Viken fikk også et bidrag fra Christer Rødseth som er kokk, kaptein på det norske kokkelandslaget og kjøkkensjef på restaurant Vaaghals i Oslo. Dette klippet vi inn sammen med andre klipp fra de ulike retningene innen restaurant og matfag, og fikk mange flotte filmer som ble brukt i rekrutteringskampanjen.

Resultater fra kampanjer

Da vi kun hadde tiden av veien, kjørte vi flere kampanjer i hver av kanalene for å se hvilke budskap som genererte mest trafikk. Når vi så tydelige resultater, kunne vi skru av de som fungerte mindre bra og øke trykket på de annonsene som gikk best. 

Snapchat og YouTube fungerte klart best for de unge, og fikk enormt mange visninger og klikk. For foreldregenerasjonen var det Facebook og Instagram som leverte best, og vi kunne se en tydelig tendens til at det var mødrene som var mest engasjert og interessert i innholdet.

Hvordan gikk det med søkertallene?

Restaurant og matfag i Viken hadde en økning på 8,5% i søkertallene, som er helt utrolig bra! Dette viser at markedsaktivitetene fungerer, at innholdet er viktig - og ikke minst: bruke innsikt for å sette riktige målgrupper og kanalvalg for distribusjon av innholdet.

+8,5% økning !!!

Søkertallene til Restaurant og matfag steg med 8,5% i Viken. Høyest på landsbasis.


Det har vært et rart, spesielt og tøft år for restaurant og reiselivsbransjen. For opplæringskontorene har det vært utfordrende å ikke kunne dra på skolebesøk og messer, for å vise seg frem og fortelle om mulighetene innenfor deres studieretning. For vi skal jo både bo på hotell, spise på restaurant og reise når pandemien er over. Og da, trenger vi faglærte ansatte som kan ta oss imot.

Det startet med innholdsproduksjon for Restaurant og Matfag i Viken, som skulle brukes til studentrekruttering for videregående skole. We Made klippet sammen flere ulike filmer, som viser bredden og variasjonen i alle retningene innenfor dette yrkesfaget. Disse filmene ble tilpasset ulike kanaler og formater, og vi satte opp et forslag til rekkefølge i en postplan.

We Made fikk deretter oppdraget med å distribuere dette innholdet til relevant målgruppe i hele Viken, Vestfold og Telemark. Med søknadsfristen 1. Mars og en vinterferie som stod for tur i slutten av februar, var det bare å brette opp ermene. Hvilke kanaler skulle vi bruke for å nå de unge som skulle søke seg til videregående skole?


Bruk av innsikt - alltid!

We Made benytter alltid all den innsikten vi kan få tak på, for å kunne sette hvilke(n) målgruppe vi skal sikte mot. Sammen med erfaring fra lignende kampanjer for andre kunder, vil vi alltid anbefale de mest lønnsomme kanalene og et realistisk budsjett for å sikre at vi treffer de vi vil, når vi vil. 

I dette tilfellet var det snakk om unge mennesker i alderen 15-17 år. Men, er det bare de vi burde treffe? Etter litt mer research, fant We Made ut av at det ville være lurt å kjøre annonser til foreldregenerasjonen til disse unge menneskene. På den måten sikrer vi at vi har nådd frem til alle som er engasjert- eller involvert i valget til de unge som skal søke seg til videregående skole.

Hvor finner vi målgruppen(e) våre?

Det er ingen hemmelighet at de unge ikke er noe særlig på facebook, men foreldrene finnes der. Snapchat, Instagram, YouTube og TikTok derimot, er viktige kanaler for å treffe de unge. For best utnyttelse av budsjett og tiden vi hadde til rådighet, ble kanalvalget for denne kampanjen Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat.


Innhold som treffer og engasjerer mottakeren

Vi benyttet film som virkemiddel, slik at vi fikk vist frem bredden i restaurant og matfag, som er en praktisk læreretning med lange tradisjoner og kort vei til arbeidslivet. Levende bilder fanger oppmerksomheten raskere, og er innholdet relevant for mottaker treffer vi blink! 

Restaurant og Matfag i Viken fikk også et bidrag fra Christer Rødseth som er kokk, kaptein på det norske kokkelandslaget og kjøkkensjef på restaurant Vaaghals i Oslo. Dette klippet vi inn sammen med andre klipp fra de ulike retningene innen restaurant og matfag, og fikk mange flotte filmer som ble brukt i rekrutteringskampanjen.

Resultater fra kampanjer

Da vi kun hadde tiden av veien, kjørte vi flere kampanjer i hver av kanalene for å se hvilke budskap som genererte mest trafikk. Når vi så tydelige resultater, kunne vi skru av de som fungerte mindre bra og øke trykket på de annonsene som gikk best. 

Snapchat og YouTube fungerte klart best for de unge, og fikk enormt mange visninger og klikk. For foreldregenerasjonen var det Facebook og Instagram som leverte best, og vi kunne se en tydelig tendens til at det var mødrene som var mest engasjert og interessert i innholdet.

Hvordan gikk det med søkertallene?

Restaurant og matfag i Viken hadde en økning på 8,5% i søkertallene, som er helt utrolig bra! Dette viser at markedsaktivitetene fungerer, at innholdet er viktig - og ikke minst: bruke innsikt for å sette riktige målgrupper og kanalvalg for distribusjon av innholdet.

+8,5% økning !!!

Søkertallene til Restaurant og matfag steg med 8,5% i Viken. Høyest på landsbasis.


Kontaktskjema

Takk! Din beskjed er sendt :)
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)
Eivind Nilsen

Trenger du hjelp med film eller markedsføring? Da hjelper Eivind deg gjerne!

Eivind Nilsen

Kommersiell leder og rådgiver / Partner