Chat with us, powered by LiveChat
Tilbake til aktuelt

Kundeundersøkelser er vårt grunnlag for kontinuerlig forbedring!

We Made er svært opptatt av å gjennomføre kundeundersøkelser. Vi mener at dette er et av våre viktigste verktøy for å få gode tilbakemeldinger fra våre kunder slik at vi har mulighet til å hele tiden forbedre oss. Kontinuerlig forbedring er noe som står sterkt i vår kultur, og for å etterleve dette så er tilbakemelding fra våre kunder helt avgjørende.

Vi har gleden av å presentere våre resultater av årets første kundeundersøkelse. Kundeundersøkelsen ble gjennomført i slutten av januar 2021.

En av de tingene vi har spurt våre kunder om er:

“Hvor fornøyd er du med We Made totalt sett?”

Fornøyd / Svært fornøyd

85% av våre kunder svarte dette

OK Fornøyd

12% av våre kunder svarte dette

Misfornøyd

3% av våre kunder svarte dette

Dette forteller oss at våre kunder stort sette er veldig fornøyd med våre tjenester, og det er vi veldig glade for. I dagens marked så er det viktigere enn noen gang at dine kunder er fornøyd med de tjenester og produkter du leverer. “Word of mouth” går raskere nå enn noen gang.

Vi ser også at 3% av våre kunder er misfornøyd med de tjenester eller produkter vi har levert. Dette er utrolig viktig tilbakemelding for oss.

Det er faktisk disse 3% vi kan lære mest av.

Det er derfor viktig for oss å komme i dialog, forstå hva som har skapt misnøye og ta lærdom av dette. Alle bedrifter vi kjenner har som mål å ha 100% fornøyde kunder, men dette er som regel mer en uttalelse enn en faktisk målsetning. Vi vet at vi mest sannsynlig ikke vil oppnå 100% fornøyde kunder, men det hindrer oss ikke i å prøve.

I våre kundeundersøkelser spør vi også litt om hva våre kunder skal kjøpe inn av tjenester og produkter i 2021, samt hvilke problemstillinger de står ovenfor. Under ser du noen av disse resultatene.

Hvilke tjenester vurderer du å gå til innkjøp av i 2021? 

56% - digital markedsføring
44% - produksjon av film
43% - nye nettsider
23% - nettbutikk
22% - CRM
15% - kundeportal
11% - IT sikkerhet

Hvilke av disse utfordringene opplever din bedrift i dag? 

  • 60% - Fremstå digital “moderne” for omverden  
  • 46% - Få tak i nye kunder
  • 31% - Systemer som ikke snakker sammen
  • 25% - Manglende eller utdaterte systemer
  • 15% - Lite effektive  bestillingsrutiner

Vi gleder oss veldig til å snakke med våre kunder om disse tjenestene og produktene utover i 2021.

Ønsker du at vi gjennomfører en kundeundersøkelse på dine kunder?
Ta kontakt med oss, da vel!

Kontaktskjema

Takk! Din beskjed er sendt :)
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)

Vinn en nettside!

Takk! Du er nå med i konkurransen om å vinne en nettside til verdi på 100.000 kroner!
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)

Kontaktskjema

Takk! Din beskjed er sendt :)
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)