Chat with us, powered by LiveChat
Tilbake til aktuelt

Viktigheten av universell design

Universell design er en nøkkelprinsipp for å sikre inkludering og tilgjengelighet for alle, uavhengig av deres bakgrunn, evner eller funksjonsnivå.

Universell design er en nøkkelprinsipp for å sikre inkludering og tilgjengelighet for alle, uavhengig av deres bakgrunn, evner eller funksjonsnivå. Dette gjelder både i den fysiske verden og i den digitale sfæren.

I den fysiske verden kan universell design inkludere tiltak som ramper og heiser i stedet for trapper, brede døråpninger for rullestolbrukere, og teksting eller transkripsjon på videoinnhold for personer med hørselshemming. Slike tiltak kan bidra til å eliminere hindringer som ellers ville begrense deltakelsen til enkelte grupper i samfunnet. Det kan også ha en positiv innvirkning på helse, trivsel og livskvalitet for de som tidligere har blitt utelukket.

Når det gjelder den digitale verden, er det viktig å designe digitale produkter, tjenester og innhold på en inkluderende måte. Dette kan innebære funksjoner som skalerbarhet av tekst og bilder, alternativ tekst for bilder og multimedia for personer med synshemming, og teksting eller transkripsjon for personer med hørselshemming. Det kan også inkludere navigeringshjelpemidler og tydelige grensesnitt for personer med kognitiv eller motorisk funksjonshemming.

God struktur sørger for at det blir lettere og mer effektivt for personer med funksjonshemninger å navigere og forstå innholdet, eksempelvis ved å ha logisk og oversiktlig overskriftsstruktur gjør en det lettere for personer med synshemninger og kognitive utfordringer å finne informasjon de leter etter med verktøy slik som en skjermleser.

Det er viktig å merke seg at digital universell design ikke bare er relevant for personer med funksjonsnedsettelse, men også for eldre mennesker og personer som ikke er komfortable med teknologi. Å designe digitalt innhold på en inkluderende måte kan sikre at alle kan ha like tilgang til informasjon og tjenester, og bidra til å redusere digitale skiller i samfunnet.

I dagens samfunn, der digitale tjenester er en integrert del av hverdagen, er det avgjørende å ha et fokus på universell design. Det kan bidra til å skape et mer inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle, der alle kan delta fullt ut uten unødvendige hindringer.

Universell design er en viktig prinsipp som fremmer likeverd, mangfold og inkludering i både den fysiske og digitale verden.

Kontaktskjema

Takk! Din beskjed er sendt :)
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)

Vinn en nettside!

Takk! Du er nå med i konkurransen om å vinne en nettside til verdi på 100.000 kroner!
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)

Kontaktskjema

Takk! Din beskjed er sendt :)
Ups! Her er det noe som ikke stemmer. Er e-posten din riktig? :)